Klever startade i samband med att en Internationell tillverkare ville bearbeta Key Account på den Nordiska marknaden men inte kunde motivera direkt anställd personal. Genom att Klever representerar flera olika tillverkare kan vår säljkostnad fördelas och skapa en kostnadseffektiv koppling mellan kund och leverantör. Upphandlingen kan ske på lokalt språk och närheten mellan kund och leverantör minskas genom vår lokala närvaro.

Since Klever represents a wide range of suppliers our sales costs can be widely spread and thus create a cost-effective link between customer and supplier. Procurements can be made in the native tongue through Klever and the distance between customer and supplier is decreased through our local presence.