Klever fungerar som ”Manufacturing Representative” dvs vi är våra leverantörers förlängda arm i Norden. Våra säljare är utbildade och certifierade på de produkter vi representerar och vi har samma rättigheter och skyldigheter som en direkt anställd säljare. Vid behov kan vi arbeta fram kundunika lösningar genom våra leverantörer allt för att så bra som möjligt kunna möta era behov. Det är ”clever” att jobba med Klever. Klever är öppna för att hjälpa våra kunder hitta rätt leverantör varför vi kan hjälpa till med urvalsprocessen. Om du som leverantör söker kunder inom det kundsegment vi bearbetar är vi öppna för att titta på era produkter och utvärdera om dom passar in i vår produktportfölj.

Klever serves as ”Manufacturing Representative”, i.e. we are our suppliers extended arm i Scandinavia. Our salesmen are trained and certified for the products we represent and we have the same rights and obligations as an employed salesman. If needed, we can form customer-unique solutions through our suppliers – all in the interest of meeting your demands in the best way possible. It is ”clever” to work with Klever. Klever is open to help our customers to find the right supplier/product, why we can help in the process of finding the most adequate solution. If you as a supplier are looking to find customers in our segment of customers, we are open to evaluate your products to decide whether they suit our portfolio.